GRAD® 41B Rootstock
GRAD® DRC5 Super rootstock
GRAD® Millardet et de Grasset 420A, Clone 1
GRAD® Millardet et de Grasset 106-8 Rootstock
GRAD® 44-53 Malegue cool-climate-adapted drought resistant rootstock
GRAD®Kober 125AA, Clone 1